Joanneke van Benthem

Voorzitter Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

Vrienden Maasstad zet zich tot op heden reactief in om projecten gericht op verbetering van de patiëntenzorg te bekostigen of te helpen in het verkrijgen van de benodigde financiering. Daarnaast is de wens om een Wetenschap en Innovatiefonds op te richten. Ondanks enkele pogingen in het verleden om donateurs te werven is het resultaat uitgebleven. Met 8 structurele donateurs met een totale jaaropbrengst van €815 is de inkomstenbron uit donateurs vrijwel nihil te noemen.
Donateurs zijn ambassadeurs, potentiele grote gevers en/of erflaters en daardoor de bouwstenen van de stichting. Inkomsten uit donateurs zijn voor de begroting en de toekomst van Vrienden Maasstad van essentieel belang. Door een vaste stroom aan inkomsten uit donaties, behoeft de stichting niet langer reactief te handelen maar kan het naar eigen inzien aangevraagde projecten direct financieren of zelfs eigen projecten initiëren.

Donateur/ donatie werving binnen het Maasstad Ziekenhuis

Het wordt steeds moeilijker om als goed doel donateurs aan je te binden. Mensen komen zelf liever in actie of willen weten welk effect het door hen gedoneerde geld heeft gehad. Het doneren voor een algemene pot is daardoor minder aantrekkelijk. De stichting heeft nog niet veel ervaring met donateurwerving maar kan zich wel beroepen op een doelgroep die een relatie (kort of langdurig) heeft met het Maasstad Ziekenhuis. Juist die persoonlijke belevenis met het Ziekenhuis geeft veel ruimte voor het aangaan van een binding in de vorm van een donateurschap.

Joanneke van Benthem

Inkomsten

Uitgaven

Besteed aan projecten

Donateurs

8 structurele donateurs
809 eenmalige gevers

Social Media

229 Facebook volgers

Projecten

4 projecten afgerond
7 projecten open staand

Het bestuur

Joanneke van Benthem

Voorzitter

LinkedIn

Peter Langenbach

Bestuurslid

LinkedIn

Arie Verhoeff

Bestuurslid

LinkedIn

Hamit Karakus

Bestuurslid

LinkedIn

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar en bespreekt in deze vergaderingen het plan van aanpak van de
stichting, bepalen sponsordoelen, toezien op de voortgang van de uitvoering van projecten die gefinancierd of op
andere wijze ondersteund worden door Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis.
Het bestuur wordt in de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken ondersteund door de adviseur fondsenwerving.

Adviseur Fondsenwerving

Beer Lankhorst

Adviseur Fondsenwerving

LinkedIn

In 2019 hebben we helaas afscheid genomen van Floortje Jongkoen als Adviseur Fondsenwerving. Ze heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij het Theater Rotterdam. Half juli 2019 is Beer Lankhorst als haar opvolgster aangesteld. Beer wordt ondersteund vanuit het Maasstad Ziekenhuis door: Wilma Smit, afdelingen financiën, Debby Tempel, afdeling communicatie en Carmen Zebeda voor de donateursadministratie.

Donateurs

Vrienden Maasstad zet zich tot op heden reactief in om projecten gericht op verbetering van de patiëntenzorg te bekostigen of te helpen in het verkrijgen van de benodigde financiering. In de toekomst zouden we de kleinere projecten tot 10.000 euro direct willen financieren vanuit de stichting. Zodat de focus qua fondsenwerving gericht is op de projecten met een omvang van boven de 10.000 euro. Daarnaast is de wens om aan het Wetenschap en Innovatiefonds meer vorm te geven.

Ondanks pogingen in het verleden om structurele donateurs te werven is het resultaat uitgebleven. Met 8 structurele donateurs met een totale jaaropbrengst van €815 is de inkomstenbron uit donateurs vrijwel nihil te noemen.
Donateurs zijn ambassadeurs, potentiële grote gevers en/of erflaters en daardoor de bouwstenen van de stichting. Inkomsten uit donateurs zijn voor de begroting en de toekomst van Vrienden Maasstad van essentieel belang. Door een vaste stroom aan inkomsten uit donaties, behoeft de stichting niet langer reactief te handelen maar kan het naar eigen inzien aangevraagde projecten direct financieren of zelfs haar eigen projecten initiëren.

Professionele partner

Vrienden Maasstad is per 2017 nieuw leven in geblazen. Onze toekomstdroom is om een essentieel onderdeel te vormen en een professionele partner te zijn in de optimalisatie van de (patiënten)zorg binnen en buiten het Maasstad Ziekenhuis. Dit kunnen we bewerkstelligen door samen te werken, relaties aan te gaan, door te binden en te verbinden, te luisteren en te informeren. De Juiste zorg op de juiste plek, Aandacht voor aandacht zijn hierin grote pijlers. Maar ook professionaliteit en kennisoverdracht spelen een grote rol.

logos-erkenning

Gerealiseerde projecten 2019

Tuin van Herinnering

In november 2016 is er op initiatief van de Dienst Geestelijke Verzorging in het Maasstad Ziekenhuis voor het eerst een Dag van Gedenken gehouden. Naar aanleiding van deze gedenkdagen is het idee ontstaan een permanente plek te creëren waar mensen het hele jaar ruimte vinden om stil te staan bij de kwetsbaarheid van het leven. Onderdeel hiervan is een vaste plaats waar de gedenksteentjes het hele jaar kunnen blijven liggen.

In 2017 begon het project met een droom: een oase van rust in de hectiek van het ziekenhuis, waar mensen letterlijk even stil kunnen staan bij de kwetsbaarheid van het leven. Een plek om stil te staan bij overledenen die gemist worden, maar ook om ruimte te geven aan verdriet en rouw wanneer iemand in zijn eigen gezondheid of die van geliefden wordt bedreigd. In de Tuin van Herinnering wordt de levensloop gevisualiseerd als een kronkelende rivier. De rivier is tegelijk ook het levenspad dat je gaat en waarlangs je letterlijk loopt. Langs de bochten liggen steentjes met namen van mensen die overleden maar nog niet vergeten zijn. De beplanting gaat met de seizoenen mee en symboliseert de verschillende levensstadia.

Vele fondsen en bedrijven hebben er voor gezorgd dat de herinrichting van de patio tot de Tuin van herinnering realiteit werd. Nog voor de Dag van Gedenken in 2019 was de herinrichting afgerond. Niet wetende welke betekenis de Tuin van Herinnering een half jaar later zou krijgen. We danken iedereen dat we dit project waar hebben mogen maken en we hopen dat we nog voor de Dag van Gedenken 2020 de tuin geheel mogen afronden door het kunstwerk, de Bron, de levensrivier in de Tuin van Herinnering te mogen plaatsen.

Wolkenplafonds Intensive Care

Het team van de Intensive Care van het Maasstad Ziekenhuis wilde de leefbaarheid op de afdeling verbeteren. De Intensive Care had 4 IC-kamers waar geen daglicht kwam. Hierdoor raakte het dag/nachtritme verstoord voor de patiënten. Uit onderzoek is gebleken dat een verstoring van het dag/nachtritme tot disbalans leidt, wat zich kan uitten in stress/toename van pijnbeleving/verwardheid/ concentratiestoornissen. Door deze verstoring hebben de patiënten een onnodige langere ligduur op de Intensive Care.

Wolkenplafonds hebben als doel het welzijn van patiënten, naasten, maar ook medewerkers te verbeteren en stress te verminderen. Stilte en natuurlijk daglicht spelen hierbij een belangrijke rol en dit is met de wolkenplafonds te benaderen. De complexe en ernstige zieke Intensive Care patiënten krijgen hoogstaande zorg en een ‘healing environment’, oftewel een helende en rustgevende omgeving, kan een belangrijke rol spelen bij het genezingsproces. Daarbij was ook de wens om aan de wachtruimten en familiekamers waarin familieleden soms dagen lang verblijven wolkenplafonds toe te voegen.  

In 2019 hebben we voldoende gelden mogen ontvangen van bedrijven en fondsen om de wolkenplafonds aan te schaffen. De wolkenplafonds maken enorme indruk op de patiënten, de familie en de medewerkers. Het geeft een gevoel van buiten en rust. 

Belevenistafel Geriatrische Trauma Unit

De afdeling geriatrie is per 1 oktober 2017 in het Maasstad Ziekenhuis gesitueerd. Daarvoor was de geriatrie onderdeel van het Havenziekenhuis in Rotterdam. Een geriatrische patiënt is een oudere patiënt die een complex ziektebeeld vertoont, door bijvoorbeeld het bestaan van meerdere ziektes tegelijk en door stoornissen in lichamelijk en/of geestelijk functioneren. Soms is er een achteruitgang in gezondheidstoestand. Daarnaast zijn oudere mensen (70+) kwetsbaarder (bijv aan verminderde mobiliteit). Als oudere mensen ziek worden, wordt het zelfstandig functioneren soms bedreigd. Hierdoor kan het  langer duren voordat een patiënt het oude niveau van functioneren bereikt heeft. De behandeling is daarom niet alleen medisch, maar ook gericht op revalidatie.  Naast de medische behandeling wordt er aandacht geschonken aan mogelijkheden op fysieke, psychische en het sociale vlak.

Voor deze patiënten is het wenselijk om een huiskamer te hebben, waarbij ondersteuning in dagritme, beweging en activiteiten een rol kunnen krijgen.

7700 Kilometer rijden in 9 dagen tijd bij temperaturen van 36 graden onder nul. Onze collega Kees van der Laan en zijn goede vriend Patrick van de Waart zouden het zo weer doen! Ze deden mee aan de RTL 7 Arctic Challenge 2019 om geld in te zamelen voor de beleveniskoffers. De Arctic Challenge is en uitdagende toertocht voor personenauto’s door Scandinavië naar een bestemming voorbij de Noordpoolcirkel. Samen met een bijdrage van Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis is het mogelijk gemaakt om twee beleveniskoffers aan te schaffen.

Patiënten komen gezamenlijk aan een tafel zitten om een thema naar eigen keuze te beleven. De belevenistafel geeft hen een terugblik naar de door hen gekozen tijd, qua muziek, foto’s van huisinrichtingen, spelletjes en tv fragmenten. Doel is beweging, activiteit ondernemen, plezier maken. Als je de lach en de herkenning op het gezicht ziet van de patiënten, dan weet iedereen dat je het daar voor doet. Prachtig!

Kindvriendelijke gipskamer

Dagelijks brengen veel kinderen tijd door op de Gipskamer. Om de tijd die de kinderen doorbrengen te veraangenamen en de positieve beleving te vergroten was het de wens om het deel waar de kinderen worden behandeld te transformeren naar een leuke en kindvriendelijke omgeving. Hierdoor voelen kinderen zich veilig en beter op hun gemak ervaren ze de nodige afleiding tijdens de behandeling.

De kamer heeft het thema Jungle Maas als thema genomen. De muur heeft een leuke frisse kleur gekregen en er zijn stickers geplakt op de schuifwand en kasten. Ook is er een kindvriendelijk skelet poster opgehangen. Er ligt nu afleidingsmateriaal in de vorm van speelgoed en er hangt een wolkenplafond. Ook hebben de kinderen nu de mogelijkheid om gipsverband in verschillende prints en kleuren te kiezen. In 2020 zal de gipskamer nog verder aangepast gaan worden.

Inkomsten

2019 Heeft met name in het teken gestaan van de realisatie van de wolkenplafonds op de Intensive Care en de herinrichting van één van de ziekenhuis patio’s tot de Tuin van Herinnering.  Door het vertrek van Floortje Jongkoen heeft de actieve fondsenwerving namens Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis enkele maanden stilgelegen.  De focus van Beer Lankhorst heeft sinds haar aanstelling vooral gelegen op het voltooien van een gedegen basis voor verdere fondsenwerving.

De stichting heeft een aantal  fondsen en bedrijven aan zich mogen binden waarmee een goede vertrouwensband is opgebouwd. De stichting zal moeten gaan investeren in een achterban aan donateurs. Helaas blijven deze inkomsten nog sterk achter. Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis heeft nu haar eigen website gericht op informatie verstrekking, het bouwen aan relatiebeheer en het werven van donateurs/donaties. De website geeft inzicht in de doelstelling van de stichting en de behaalde resultaten.

Uitgaven

Eind 2018 is een CRM administratie systeem aangeschaft om ervoor te zorgen dat er een juiste registratie is van de donateurs, relaties en belanghebbenden. Tevens zijn er abonnementen aangegaan voor wervende doeleinden en om aan te geven dat Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis een betrouwbare partner is in het realiseren van haar doelstellingen. Het CBF keur is hier een goed voorbeeld van.

trouw artikel

Allerzielen biedt herinnering en troost voor alle nabestaanden

Het is Allerzielen: rooms-katholieken herdenken zaterdag hun overledenen. In toenemende mate nemen protestanten én seculieren, op hun eigen manier, die traditie over.

Een slingerend pad van zwart grind, dat zich als een rivier een weg baant langs ijzeren hekken en kolommen van plexiglas. Metafoor voor het leven dat laverend tussen schoonheid en tegenslag altijd zijn eigen lotsbestemming vindt. Desirée van der Hijden, rooms-katholiek geestelijk verzorgster van het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis, toont met gepaste trots de Tuin van Herinnering die dinsdag 5 november officieel opengaat.

Een dag later is de Dag van Gedenken: dan worden de overledenen van het hospitaal herdacht. Maasstad houdt al een paar jaar zo’n plechtigheid op de eerste woensdag van november, maar nu kan dat voor het eerst in de mooi aangelegde hof met ‘levensrivier’ direct achter het ziekenhuis. Het idee voor de tuin ontstond in 2016 bij de dienst geestelijke verzorging, vertelt Van der Hijden (57). “Niet iedereen wordt beter. We vonden dat er in ons ziekenhuis meer aandacht mocht zijn voor dood en rouw. En dan niet weggestopt in een kapel, maar openlijk in de publieke ruimte.” lees verder