Kalenderklokken afdeling Interne Geneeskunde

0 Comment
173 Views

Gezien de vergrijzing heeft de afdeling Interne Geneeskunde steeds meer te maken met patiënten op leeftijd. Deze patiënten vinden het lastig om grip op de tijd te houden omdat de dagen vaak hetzelfde verlopen. Hierdoor krijgen de verzorgers van de afdelingen regelmatig de vraag welke dag het is. Dit levert verwarring op bij deze al kwetsbare groep.

Deze verwarring is prima tegen te gaan door de aanschaf van kalenderklokken. Deze klok laat niet alleen de tijd zien maar ook de datum en dag. Een simpele oplossing kan toch erg veel betekenen voor de patiënten op leeftijd die hierdoor zelfstandig kunnen bekijken welke dag of welke datum het is. Ze zijn hiervoor niet afhankelijk van anderen. De kalenderklok wordt op de individuele of samengestelde kamers gehangen.

Totaal