Orgel kerkdienst Maasstad Ziekenhuis

0 Comment
401 Views

Het huidige concertorgel is jarenlang met veel plezier gebruikt. Echter vertoonde het steeds meer mankementen waardoor de kerkdienst op de meest ongelegen momenten onderbroken moest worden om een storing op te lossen. Patiënten ervoeren dit als erg vervelend.

Als vervanger is er gekozen voor een begeleidingsorgel.  Ad Trouw was 1 november 2019 50 jaar organist voor het Maasstad Ziekenhuis. Samen met zijn vrouw zet hij zich al 52 jaren lang in als vrijwilliger voor het Maasstad Ziekenhuis. Op het jubileum feestje van Ad Trouw is er aangekondigd dat door de financiële steun van Stichting Clara en het Maasstad Ziekenhuis het orgel kan worden aangeschaft. De plankier, om er voor te zorgen dat het orgel verrijdbaar is, wordt bekostigd door Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis.

Dinsdag 30 juni j.l. is het orgel door Joh.deHeer geleverd. Joanneke van Benthem heeft in haar dubbelrol als voorzitter van de Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis en secretaris van Stichting Sint Clara symbolisch het orgel overhandigd aan Peter Langenbach, raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis.

Hierbij bedanken we Joh.deHeer niet alleen voor de verstrekte korting maar ook voor de gratis opslag van het orgel tijdens de corona crisis. Daarnaast hebben zij georganiseerd dat bij de levering van het orgel er ook een organist aanwezig was om een stukje te spelen. Er is een filmpje gemaakt om de vrijwilligers die wegens corona nog niet hun vrijwilligerswerk bij de kerkdiensten kunnen voortzetten, een hart onder de riem te steken.