Bestuur

De bestuursleden van Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis zijn onbezoldigd. Het bestuur wordt ondersteund door de Adviseur Fondsenwerving. De kosten voor de Adviseur Fondsenwerving worden gedragen door het Maasstad Ziekenhuis.

Hier staat een ankerpunt

Erkenning

We zijn een erkend goed doel. De Erkenningen geven blijk van vertrouwen. Als Erkend Goed Doel laten we weten dat we voldoen aan de strenge kwaliteitscriteria en dat we ons extern onafhankelijk laten controleren.

Uw schenking of donatie komt voor de volle 100% ten goede aan de missie van onze Stichting!

ANBI status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang.
Over ontvangen erfenissen en schenkingen is een ANBI organisatie geen erfbelasting of schenkbelasting verschuldigd. Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Voor meer informatie verwijzen we u naar de belastingdienst.

CBF Erkenning

De CBF erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede doelen wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen. Zo kan je gerust aan Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis doneren omdat erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren.

 

Hier staat een ankerpunt