Tuin van Herinnering

0 Comment
582 Views

De Tuin van Herinnering

Jaarlijks vindt begin november in het Maasstad Ziekenhuis de Dag van Gedenken plaats, een dag waarop patiënten, bezoekers en medewerkers hun overleden naasten herdenken. Uit deze dag is een nieuw idee ontstaan: de Tuin van Herinnering. Een plek van rust in de hectiek van het ziekenhuis, waar mensen stil kunnen staan bij de kwetsbaarheid van het leven. Een plek om stil te staan bij overledenen die gemist worden, maar ook om ruimte te geven aan verdriet en rouw wanneer iemand in zijn gezondheid wordt bedreigd. In de Tuin van Herinnering wordt de levensloop gevisualiseerd als een kronkelende rivier waar je overheen kunt lopen.

In oktober 2019 wordt de hoofdstructuur van de Tuin aangelegd, op tijd voor de Dag van Gedenken van 6 november a.s. . Eén van de bestaande patio’s wordt als basis voor de Tuin van Herinnering gebruikt. Onderdeel van de inrichting is het opnieuw bestraten van de tuin zodat hier een kronkelend rivier pad wordt gevormd. In de binnenbochten van de rivier zullen de steentjes met namen van overledenen neergelegd worden. De huidige vaste beplanting wordt vervangen door wisselende seizoen beplanting met meer kleur en geur. Op twee plekken in de tuin worden kunstwerken geplaatst.

Financiering

Inmiddels zijn er voldoende gelden binnen voor de hoofdstructuur van de Tuin van Herinnering. Er ontbreekt echter nog 1 essentieel kunstwerk;

In de Tuin van Herinnering staat het beeld van een rivier, de levensrivier, centraal. Een symbool dat op verschillende manieren waarde en betekenis kan hebben. Juist die meervoudigheid spreekt aan en wordt doorgezet in de inrichting van de tuin: de keus van de planten, de manier waarop de rivier stroomt, het gebruik van kleuren en geuren.

Het is geen religieus symbool, bewust, maar heeft ook religieus (in meerdere religies) betekenis. Je kunt de rivier volgen vanaf de bron naar waar het doorstroomt of teruggaan naar waar het begin is.

Help ons de Tuin van Herinnering is zijn geheel te realiseren.

Formulier niet gevonden
{backgroundcolor=orange}