Het Maasstad Ziekenhuis vindt het belangrijk om een concrete bijdrage te leveren aan verbeteringen in de zorgverlening en aan het welzijn van haar patiënten. Hierin wil ze de drijvende kracht zijn wat betreft zorgvernieuwing in de regio.
Het Maasstad Ziekenhuis is een aantrekkelijke partner in onderzoek en innovatie door samen te werken met externe partners als onderwijsinstellingen, andere ziekenhuizen, midden en klein bedrijf, de industrie en met zelfstandigen uit de regio. Door de focus op kwaliteit en excellentie te leggen en door meer bijzonder hoogleraren en lectoren aan het Maasstad ziekenhuis te verbinden zullen de wetenschappelijke samenwerkingen naar een hoger niveau getild worden, waardoor nieuwe partners worden aangetrokken. Hiermee vormen we tevens een basis voor het bedrijfsleven en andere partners in de regio om samen te werken in projecten gericht op onderzoek (kennisontwikkeling) en innovatie (kennistoepassing).

Wetenschappelijk onderzoek

Alle activiteiten die te maken hebben met het ontwikkelen van kennis. Binnen het Maasstad Ziekenhuis gaat het daarbij om onderzoek dat ten dienste staat aan de patiëntenzorg. Dit kan zowel klinisch als niet-klinisch van aard kan zijn.
‘KENNIS ONTWIKKELING’

Innovatie onderzoek

Innovatie is “het succesvol toepassen van iets nieuws”, dit kunnen nieuwe producten zijn, nieuwe technologieën, vernieuwing van processen, de zorg op een andere wijze inrichten, etc. Innovatie gaat dus verder dan het creatief bedenken van iets nieuws, het grootste werk bij innovatie is zorgen dat het succesvol in de praktijk komt.
‘KENNIS TOEPASSING’

Huidige onderzoeken

Gerealiseerde onderzoeken